Cookie beleid SVV

De website van SVV is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Incidenten & Sancties

Incidenten & SanctiesInformatie over normen en waarden SVV.

De maatschappij kent normaal gangbare normen en waarden, betrekking hebbend op omgangsvormen met de medemens.
Het spreekt voor zich dat de vereniging SVV deze omgangsvormen graag gerespecteerd ziet door alle leden. Misdragingen
van een enkel lid kunnen het beeld, en daarmee de belangen, van de hele vereniging schade berokkenen. In het
huishoudelijk regelement en de statuten van de vereniging, zoals te vinden op onze website, heeft de vereniging bepaald
dat het bestuur moet optreden wanneer er sprake is van dergelijk handelen.
Het is in het belang van de vereniging dat iedere bezoeker de mogelijkheid heeft om incidenten op het eigen complex, al
dan niet tijdens wedstrijden, of tijdens uitwedstrijden, waar leden van SVV bij zijn betrokken, te melden. Wij roepen ook
iedere bezoeker op om incidenten te melden. Dit kan via [email protected]. Meldingen zullen vertrouwelijk worden
behandeld.

Het bestuur heeft een incidenten-protocol bepaald, aan de hand waarvan ieder incident zal worden behandeld. De
inhoudelijke behandeling zal worden uitgevoerd door de normen en waarden commissie in opdracht van het bestuur. Deze
past hoor en wederhoor toe en zal eventueel een sanctie adviseren aan het bestuur, gebaseerd op het sanctiebeleid wat
eveneens door het bestuur is vastgesteld. Dit sanctiebeleid is gebaseerd op het advies van de K.N.V.B. en eveneens op onze
website te vinden. De voorzitter van de vereniging zal vervolgens een definitief oordeel geven.

Bent u betrokken bij een incident?
Wanneer u volgens onze informatie als lid van de vereniging mogelijk bent betrokken bij een incident zoals bedoeld, dan
ontvangt u hierover bericht van de normen en waarden commissie in de vorm van een formulier. Op dit formulier staat
beschreven over welk incident het gaat en welke sanctie er mogelijk kan worden opgelegd als gevolg hiervan. U wordt
gevraagd om een reactie en uw zienswijze te geven op het incident. Deze reactie moet vervolgens binnen 7 dagen worden
teruggestuurd naar de commissie. Doet u dit niet, dan zal de commissie haar advies baseren op de informatie zoals deze in
de melding is gegeven. Dit advies zal binnen 14 dagen na ontvangst of uitblijven van een reactie worden vastgesteld en
vervolgens worden beoordeeld door de voorzitter.
Er zijn dan vervolgens 4 mogelijkheden:
1: Er wordt beoordeeld dat er onvoldoende reden of aangetoond is dat er een sanctie moet worden opgelegd.
2: U krijgt een waarschuwing opgelegd. Deze waarschuwing wordt geregistreerd. Bij herhaling binnen hetzelfde
seizoen, krijgt u een gele kaart opgelegd. Tegen een waarschuwing kunt u niet in beroep gaan.
3: U krijgt een gele kaart opgelegd. Aan een gele kaart zal een schorsing zijn verbonden, die naar oordeel van de
normen en waarden commissie in verhouding staat tot het incident. Bij herhaling binnen hetzelfde seizoen, krijgt
u een rode kaart opgelegd. Tegen een gele kaart en de hieraan verbonden schorsing, kunt u niet in beroep gaan.
4: U krijgt een rode kaart opgelegd. Een rode kaart betekent dat u door het bestuur uit het lidmaatschap van de
vereniging wordt ontzet. U heeft het recht om verweer te voeren tegen een rode kaart. Dit kan schriftelijk of
mondeling tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. In afwachting van behandeling in de ALV, bent
u dan geschorst. Wanneer u gebruik maakt van het recht op verweer, dan zal door het bestuur tijdens en aan de
ALV, een toelichting worden gegeven op het incident en op grond waarvan tot de sanctie is gekomen. De ALV
beoordeelt vervolgens of de normen en waarden commissie heeft gehandeld volgens de regels, en kan uw
ontzetting bevestigen of ongedaan maken.
Opgelegde sancties ontslaan u niet van uw verplichting contributie te betalen over het lopende seizoen.
Het interne incidenten protocol en het sanctiebeleid staan los van eventuele maatregelen die door de K.N.V.B. worden
opgelegd. Het is niet vanzelfsprekend dat de vereniging een oordeel van de KNVB meeneemt in haar afweging en het kan
dan ook zijn dat de vereniging nog een aanvullende sanctie oplegt.

Het bestuur.

Sanctie-tabel SVV, behorend bij Incidentenprotocol           
Vastgesteld door hetbestuur op 9 januari 2019
Versie 2019-01

Toepassing van sancties, uitgangsputen
Een leider, hoofdcoach of teanmanager heeft een adviesrecht, maar geen bindende inspraak in behandeling door normen en waardencommossie.
Berispingen worden geacht mondeling te worden afgedaan door leider, teammanager, of anders. Zonder registratie.
Waarschuwing is een ernstiger vorm. Bij herhaling kan een gele kaart worden opgelegd.
Na een gele kaart kan bij herhaling van hetzelfde gedrag, direct een 2e gele kaart = rode kaart worden gegeven.
Na een gele kaart kan bij een ander type misdraging ook een nieuwe waarschuwing worden gegeven.
Waarschuwingen en gele kaarten vervallen na het seizoen. Bij gele kaarten blijft wel een aantekening staan die kan meewegen bij volgende beoordelingen.
*) = bij ernstige vorm kan zwaardere sancties worden opgelegd 
Niet nader genoemde incidenten worden per geval beoordeeld.

Wangedrag Leden in- en om het veld                                      

Sanctie-tabel SVV, behorend bij Incidentenprotocol
Vastgesteld door bestuur op 9 januari 2019
Versie 2019-01
Toepassing van sancties, uitgangspunten
Een leider, hoofdcoach of teammanager heeft een adviesrecht, maar geen bindende inspraak in behandeling door normen en waardencommissie. 
Berispingen worden geacht mondeling te worden afgedaan door leider, teammanager, of anders. Zonder registratie.
Waarschuwing is een ernstiger vorm. Bij herhaling kan een gele kaart worden opgelegd
Na een gele kaart kan bij herhaling van hetzelfde gedrag, direct een 2e gele kaart = rode kaart worden gegeven
Na een gele kaart kan bij een ander type misdraging ook een nieuwe waarschuwing worden gegeven
Waarschuwingen en gele kaarten vervallen na het seizoen. Bij gele kaarten blijft wel een aantekening staan die kan meewegen bij volgende beoordelingen
*) = bij ernstige vorm kan zwaardere sanctie worden opgelegd.
Niet nader genoemde incidentvormen worden per geval beoordeeld
Wangedrag leden in en om het veld
Incident Duiding aard Sanctie minimaal Sanctie maximaal Commissie Bij herh of gele kaart=schorsing Opmerking
Belediging, verbaal. Schelden, vloeken enz Berisping Berisping Nee    
Ernstige belediging Verwensingen, discriminatie Berisping Waarschuwing *) Ja 1 tot 3 wedstrijden  
Intimidatie Bedreiging, pesten Berisping Waarschuwing *) Ja 1 wedstrijd  
Intimidatie Geweld-dreiging Waarschuwing Gele kaart Ja 1 tot 3 wedstrijden  
Intimidatie Ernstige geweld dreiging Gele kaart Gele kaart Ja 3 wedstrijden  
Intimidatie Sexueel of anders ongewenst Rode kaart Rode kaart Ja   Mogelijk aangifte politie
Intimidatie Met zichtbare wapens Rode kaart Rode kaart Ja   Mogelijk aangifte politie
Fysiek geweld Trekken, duwen enz Berisping Waarschuwing Ja 1 wedstrijd  
Fysiek geweld Gooien/ schoppen spullen / spugen Berisping Waarschuwing Ja 1 tot 3 wedstrijden  
Fysiek geweld Idem, gericht op mensen Waarschuwing Gele kaart Ja 3 tot 6 wedstrijden  
Fysiek geweld Slaan of schoppen van mensen (geen letsel) Gele kaart Rode kaart Ja tot 3 maanden  
Fysiek geweld Slaan of schoppen van mensen (met letsel) Rode kaart Rode kaart Ja   Mogelijk aangifte politie
Fysiek geweld Betrokken bij vechtpartij op terrein met schuld Rode kaart Rode kaart Ja   Mogelijk aangifte politie
Fysiek geweld Met gebruik wapens Rode kaart Rode kaart Ja   Mogelijk aangifte politie
Mishandeling Met zichtbaar letstel Rode kaart Rode kaart Ja   Mogelijk aangifte politie
Alcoholgebruik Jonger dan 18 jaar Berisping Waarschuwing *) Ja 1 tot 4 wedstrijden  
Alcoholgebruik Misbruik door volwassene Waarschuwing Gele kaart Ja 1 tot 4 wedstrijden Mogelijk terreinontzegging
Drugsgebruik Iedere vorm van drugs Gele kaart Rode kaart Ja tot 3 maanden Mogelijk aangifte politie
Dealen van drugs Verstrekken wordt gezien als dealen Rode kaart Rode kaart Ja   Mogelijk aangifte politie
Roken In het pand Waarschuwing Gele kaart Ja 1 wedstrijd Mogelijke ontzegging tot gebouw
Vernieling accommodatie of andermans goederen Gele kaart Rode kaart ja tot 3 maanden Verhalen van schade
Diefstal Lichte vorm, zakje chips, een bal Berisping Rode kaart Ja tot 3 maanden Verhalen van schade
Diefstal Ernstige vorm zoals fiets, telefoon, portemonee Rode kaart Rode kaart Ja   Verhalen van schade, aangifte politie
 
Wangedrag niet-leden en bezoekers in en om het veld
Incident Duiding aard Sanctie minimaal Sanctie maximaal Commissie Bij herhaling Opmerking
Protesteren Het speelveld betreden zonder toestemming Berisping Verwijdering van terrein Ja Permanente terrein-ontzegging  
Protesteren Ernstige bemoeienis met spelleiding Berisping/gesprek Verwijdering van terrein Ja Permanente terrein-ontzegging  
Belediging Scheldwoorden en/of gebaren Berisping/gesprek Verwijdering van terrein Ja Permanente terrein-ontzegging  
Belediging Grof schelden, discriminatie,  Berisping/gesprek Verwijdering van terrein Ja Permanente terrein-ontzegging  
Fysiek geweld Handtastelijk Berisping/gesprek Verwijdering van terrein Ja Permanente terrein-ontzegging  
Fysiek geweld Gooien/trappen spullen richting personen Verwijdering van terrein Verwijdering van terrein Ja Permanente terrein-ontzegging  
Fysiek geweld Slaan/schoppen van personen (geen letsel) Verwijdering van terrein Verwijdering van terrein Ja Permanente terrein-ontzegging  
Fysiek geweld Slaan/schoppen van personen (met letsel) Perm. terrein ontzegging   Ja   Mogelijk aangifte politie
Diskrediet Stuitende uitlatingen over vereniging of leiding Berisping/gesprek Verwijdering van terrein Ja Permanente terrein-ontzegging  

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!